Adapteo

Teeme olulisi tegusid nüüd ja tulevikus

Adapteo väärtustab keskkonda ja annab oma panuse selle säilitamiseks. Ehitades energiatõhusaid hooneid ja tagades, et meie tootmisel on kontrollitud keskkonnajalajälg, aitame kaasa kohanemisvõimelise ja jätkusuutliku ühiskonna loomisele. Jätkusuutlik ehitus- ja kinnisvaratööstus on jätkusuutliku ühiskonna loomiseks eluliselt tähtis. Adapteo soovib oma ringluspõhise ärimudeli ja pideva ressursitõhususele keskendumisega olla selle ülemineku liikumapaneva jõud.

Adapteo ehitab ringlust silmas pidades

Kõik kohandatavad ehitised saab vajadusel ümber paigutada. Adapteo kohanduvat hoonet rentides olete osa ringmajanduse kontseptsioonist ja võite olla kindel, et hoone leiab uue elutsükli kuskil mujal, kui teil seda enam vaja ei lähe. Ringlus parimal kujul!

Traditsiooniliste hoonete ehitamine ja lammutamine on ühiskonnale alati olulist keskkonnamõju avaldanud, kuid kohandatavate, moodulehitustehnikat kasutavate ja taaskasutatavate hoonetega on mõju märksa väiksem.

Energiatõhusad hooned

Meie hooned on projekteeritud nii, et nende projekteerimis- ja isolatsioonitööde, LED-valgustuse, kõrge tõhususega akende ja uste kombinatsiooni tulemusel tekiks klassi parima energiatõhususega tulemus. Kõrgtehnoloogiline disain koos täppiskonstruktsiooni ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemiga võimaldab luua tipptasemel energiatõhusad hooned.

Kliimanutikad hooned

Kõik meie koolide, kontorite, tervishoiuasutuste ja majutusasutuste jaoks loodud hooned on valmistatud säästlikust ja keskkonnasõbralikust puitmaterjalist. Puidul on madalam kliimamõju kui mitmel teisel ehitusmaterjalil (nt betoonil või terasel). Puidust hoone CO2-heide on oluliselt väiksem kui näiteks betoonehitiste heide. Hooneehituse puhul on ühe uuringu kohaselt keskkonnamõju ulatuse vahe 35-40%. See tähendab, et puit on üks kõige jätkusuutlikumaid ehitusmaterjale.

Adapteo tööstushoonete kontseptsioonid võimaldavad jätkusuutlikku ja süstemaatilist lähenemist ressursside kasutamisele ja jäätmete vältimisele LEAN-protsessi abil.

Energia säästmine

Oleme energia säästmise lihtsaks teinud. Adapteo hoonetel on nutikad funktsioonid energiavajaduse vähendamiseks, nagu soojustaaste, ajakontrolliga ventilatsioon, kohalolekukontrolliga valgustus, individuaalne soojuse reguleerimine ning temperatuuri vähendamine öösel, nädalavahetustel ja puhkepäevadel. Kütte – ja ventilatsioonisüsteeme saab monitoorimiseks ja juhtimiseks ühendada pilveteenusega.

Jätkusuutlik ühiskond

Hoonetega, mis suudavad rahuldada kasutajate üha muutuvaid vajadusi, toetame ja soodustame ühiskondlikke muutusi. Kohandatavate ehitiste puhul saate kasutada ruumi, mis teil on, täieliku potentsiaali piires, kasutamata rohkem ressursse, kui vaja, ning arvestades inimeste ja planeedi vajadusi.

Kohandatavad hooned on projekteeritud nii, et need oleksid universaalselt ligipääsetavad, tagades ohutu, funktsionaalse ja kaasava keskkonna, mis vastaks konkreetsete kasutajate vajadustele.

Adapteo aitab kaasa ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisele

Oleme määranud viis ÜRO stabiilset arengueesmärki, mille saavutamisse panustame. Neiks eesmärkideks on näiteks kaasav haridus, töökindel taristu, ressursside säästev kasutus ja kliimamuutustega võitlemise meetmed. Lähemalt saab meie lähenemisest neile eesmärkidele ja meie tööst jätkusuutlikkuse nimel lugeda Adapteo grupi kodulehelt adapteo.com ja infolehelt Sustainability 2020 (“Jätkusuutlikkus 2020”).

Kaasav töökoht

Me töötame jätkusuutlikuma tuleviku nimel – üheskoos. Meie lahendused hõlmavad inimeste kogu elutsükli vältel tekkivaid vajadusi – alates lasteaialastest ja tööinimestest kuni eakateni. Panustame hästi toimivasse ühiskonda. Olles teadlik sellest, mis mõju meie töö avaldab – alates kliimast ja arukatest valikutest kuni sotsiaalse vastutuse võtmiseni – loome jätkusuutliku, ressursipõhise ja turvalise tuleviku.

Kiirendame koos

Oleme oma tööle tõeliselt pühendunud ja meid ühendab ühine soov klientide ootusi ületada. Toetades üksteist ning jagades kolleegidega ideid ja ekspertteadmisi, oleme rajanud koostöökultuuri. See on võimalusi tekitav keskkond, kus igaüht kuulatakse ja kõik võivad mõjutada meie äri edukust.

Oleme kindlameelne kasvule suunatud ettevõte

Meil on suurepärane võimalus astuda tugevale positsioonile areneval turul ja lisaks on meil ka võime luua mitte millestki midagi hämmastavat, lähtudes ühisest visioonist. Väljakujunenud ettevõtteks olemine annab meile lisajõudu. Meie ettevõtlikkus võimaldab meil tegutseda uuendusmeelselt ja julgelt ning otsida katse- ja eksitusmeetodil parimaid lahendusi, seades klientide soovid alati esiplaanile.

Armastame paindlikkust

Paindlikkus tähendab meile palju. See ei ole lihtsalt meie äriidee tuum. Tegutseme paindlikult, oleme tulevikku suunatud ja õpihimulised – kohaneme pidevalt klientide vajaduste ja ümbritseva maailmaga. Lisaks tunneme uhkust oma paindliku töökeskkonna üle, kus meie juhid annavad meile jõudu ja usuvad, et teeme suurepärast tööd.

Olulised põhimõtted

01 Proaktiivne Et olla sammu võrra ees, vaatame tulevikku ja oleme avatud uute asjade õppimisele. Oleme paindlikud, lahendustele orienteeritud ja tahame ettevõtte arengule kaasa aidata. Klientide ootuste ületamine on alati meie oluliseks eesmärgiks.

02 Kollaboratiivne Meil on ühine lähenemine Adapteo missioonile ja meeskonnatööle. Oleme teineteise suhtes avameelsed ja toetavad ning jagame teadmisi.

03 Pühendunud Oleme positiivse suhtumisega ning töötame kirglikult ja enesekindlalt. Oleme läbipaistvad ja ausad. Üheskoos võtame vastutuse oma eesmärkide saavutamise ja edu loomise eest.

Kas soovite meie kohanemisvõimelistest hoonetest rohkem kuulda?

Palun võtke meiega ühendust, räägime rõõmuga oma toodetest lähemalt.