Kestlikkuse Muutmine Meie Äri Osaks

Kuidas muuta kohanemisvõimeline mõtteviis parema äritegevuse tööriistaks

Teised võisid praegu toimuva ulatust ja jõudu alahinnata. Mõnel neist võib siiski ees seista ebameeldiv ärkamine. Ja nüüd hakkab ärevus imbuma konverentsisviitidesse ja koosolekuruumidesse. CSRD on nüüd kõigi ukse ees.

 

See on väga hea uudis. See, mida meie, kestlikkuse austajad, oleme aastakümneid kuulutanud, saab nüüd lõpuks teoks. Oleme oma keldritest nii kaua karjunud, et on peaaegu võõras tunne, kui meid tõmmatakse äkki valguse kätte ja antakse eetriaeg, kõigi silme all. Kuid see tähendab ka seda, et meie töö muutub.

Kui varem pidime suurema osa ajast kulutama teemadele „mis on kestlikkus?“ ja „miks see peaks meid huvitama?“, selgitades, meelitades, harides ja näägutades, on meie töö nüüdsest palju rohkem seotud teemaga „kuidas“. Lõpuks (!) on selge, et peame muutma oma ärimudeleid, tegevust ja tööviise, et järgida üleminekut kestlikule ja ringmajandavale neto-null-tegevusele ning selle ümberkujundamisele kaasa aidata. Küsimus on: KUIDAS?

Euroopa säästva arengu aruandlusstandardid (ESRS) on välja töötatud selleks, et toetada ja juhtida 2050. aastaks kavandatud üleminekut kliimaneutraalsetele, konkurentsivõimelistele ja minimeeritud riskidega äritavadele. CSRD ja ESRS keskmes on topeltolulisuse hindamine (DMA), mis heidab jõhkra otsekohesusega valgust teie ettevõtte kõigile tugevatele ja nõrkadele külgedele. See annab teile diagnoosi, kuid ei paku meetmeid.

 Tutvustame Kolmekordset Olulisuse Hindamist. Selle lähenemisviisiga, mida me nimetame ka Äriolulisuseks, lisasime oma DMA-le veel äristrateegia ja kasvuplaani. Selle kolmemõõtmelise analüüsiga tuvastasime üle 50 algatuse ja idee, mis aitavad kaasa nii ettevõtte väärtusele kui ka kestlikule ümberkujundamisele.

Paljude võimalike ideede hulgast valisime välja peotäie selliseid, mis hõlmavad kogu väärtusahela perspektiive ja sisemist talitustevahelist haldust, ning käivitasime need prioriteetsete lisandväärtuse algatustena. Kogu organisatsioonis leviv põnevus on olnud kogu protsessi vältel lausa tuntav. Siin on midagi, mis on kõigile arusaadav, olenemata sellest, kas päästikuks on peamiselt kasvu- või tulueesmärgid või hoopis säästva arengu ja kommunikatsiooniosakondadele tüüpilisem päästa-maailm-Messiase kompleks. Siin ühinevad mõlemad vaatenurgad.

Selle teksti pealkiri oleks võinud olla ka: „Kuidas suurte ambitsioonidega (ja eluterve enesekindlusega) väikeettevõte püüdis korraga hakkama saada muutuste, regulatiivse laviini ja oma kasvuplaanidega“. Kas Kolmekordne Olulisus ehk Äriline Olulisus viib meid Shangri-lasse, uue paradigma juurde, kus kestlikkus ja äritulemused on tõeliselt kooskõlas? Seda saame veel näha. Meie usume küll. Praeguseks aga on see vähemalt olnud uskumatult tõhus raketikütus (loomulikult fossiilivaba) kõigile protsessis osalejatele. Ja ka see on juba tulemus.

 

Lühidalt Adapteo´st

Adapteo Insights.